WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA NASZEJ PARAFII W OKRESIE EPIDEMII

Kochani Parafianie,

Drodzy Goście,

pierwszy raz w historii naszej parafii, jednej z najstarszych polskich wspólnot katolickich w UK, znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy w naszym kościele nie są sprawowane Msze św. z udziałem wiernych. Normalne funkcjonowanie parafii zostało poważnie zakłócone na skutek nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej. Zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, aż do odwołania nie możemy sprawować Eucharystii z udziałem wiernych. Biskupi udzielają wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Tym samym nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, abyśmy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Pragnę przypomnieć również kilka istotnych kwestii:

 • zapewniam Was o mojej codziennej modlitwie za Was i Waszych bliskich; ośmielam się również prosić, byście pamiętali o naszej parafii i o mnie w Waszym codziennym stawaniu przed Panem;
 • wszystkie zamówione intencje mszalne zostaną odprawione w wyznaczonych terminach, jednak bez udziału wiernych;
 • Msze św. w różnych potrzebach oraz za wstawiennictwem naszych Świętych Patronów
  – św. Wojciecha, św. Szarbela, św. Ojca Pio i św. Faustyny można zamawiać telefonicznie (07449801752) lub via e-mail (Enable JavaScript to view protected content.);
 • z uwagi na powszechny dostęp transmisji nabożeństw i Mszy św. on-line, nie ma potrzeby, byśmy taką transmisję prowadzili z naszej parafii; na naszej stronie internetowej znajduje się lista transmisji, do korzystania z których serdecznie zachęcam;
 • w obecnym czasie nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty; przypominam że po gruntownym rachunku sumienia każdy może wzbudzić w sobie żal doskonały płynący z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, który odpuszcza grzechy powszednie. Żal doskonały przynosi również przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. (por. KKK, nr 1452).
 • przypominam, że Stolica Apostolska udzieliła daru specjalnych odpustów wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku);
 • osoby, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy i wsparcia również proszę o kontakt telefoniczny;
 • wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania naszej parafii, na bieżąco zamieszczane są naszej parafialnej stronie internetowej (np. niedzielne rozważania do liturgii Słowa) pod adresem:
  www.parafia-kensington.uk oraz na profilu facebookowym naszej parafii:
  www.facebook.com/DALondon.org.uk

Św. Wojciechu, módl się za nami! Św. Szarbelu, módl się za nami! Św. Ojcze Pio, módl się za nami! Św. Faustyno, módl się za nami!

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności