ZOSTAŃ OJCEM

ZOSTAŃ OJCEM

IV Niedziela Wielkiego Postu

31 marca 2019 roku

I CZYTANIE: Joz 5, 9a. 10-12. II CZYTANIE: 2 Kor 5, 17-21. EWANGELIA: Łk 15, 1-3.11-32.

Zdarza się od czasu do czasu, ostatnio chyba nawet częściej, że ludzie nazywają mnie ojcem. Motywowany faktem przyznania mi tak zaszczytnego tytułu, sięgnąłem po zbiór opowiadań zatytułowany „Ojciec”. To dziewięć doskonałych literacko historii o trudnej relacji między ojcem a synem. Współcześni polscy pisarze w różnych konwencjach opowiadają o bliskości i konfliktach, miłości i nienawiści, poczuciu zdrady i wdzięczności. Każdy z nich zaprezentował swój niepowtarzalny styl w mistrzowskiej formie.

Dokładnie te same emocje znajdujemy w dzisiejszej liturgii Słowa, zwłaszcza w Ewangelii...

EKOLOGICZNE NAWRÓCENIE

EKOLOGICZNE NAWRÓCENIE

III Niedziela Wielkiego Postu

24 marca 2019 roku

I CZYTANIE: Łk 13, 1-9. II CZYTANIE: 1 Kor 10, 1-6. 10-12. EWANGELIA: Wj 3, 1-8a. 13-15.

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:"Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł...

SPRÓBUJMY

SPRÓBUJMY

II Niedziela Wielkiego Postu

17 marca 2019 roku

I CZYTANIE: Rdz 15, 5-12. 17-18. II CZYTANIE: Flp 3, 17 – 4, 1. EWANGELIA: Łk 9, 28b-36.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza"...

NIE TYLKO W POŚCIE BĄDŹ ANIOŁEM

NIE TYLKO W POŚCIE BĄDŹ ANIOŁEM

I Niedziela Wielkiego Postu

10 marca 2019 roku

I CZYTANIE: Pwt 26, 4-10. II CZYTANIE: Rz 10, 8-13. EWANGELIA: Łk 4, 1-13.

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności