JAK KOCHAĆ NIEPRZYJACIÓŁ – PRZEPIS

JAK KOCHAĆ NIEPRZYJACIÓŁ – PRZEPIS

VII Niedziela zwykła

23 lutego 2020 roku

I CZYTANIE: Kpł 19, 1-2. 17-18. II CZYTANIE: 1 Kor 3, 16-23. EWANGELIA: Mt 5, 38-48.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych...

ZAWALCZ O MIŁOŚĆ

ZAWALCZ O MIŁOŚĆ

VI Niedziela zwykła

16 lutego 2020 roku

I CZYTANIE: Syr 15, 15-20. II CZYTANIE: 1 Kor 2, 6-10. EWANGELIA: Mt 5, 17-37.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim...

SKUTECZNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

V Niedziela zwykła

9 lutego 2020 roku

I CZYTANIE: Iz 58, 7-10. II CZYTANIE: 1 Kor 2, 1-5. EWANGELIA: Mt 5, 13-16.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

Pewnego dnia w domu proroka Abrahama zjawił się strudzony wędrowiec...

CO ŁĄCZY, CO DZIELI?

CO ŁĄCZY, CO DZIELI?

III Niedziela zwykła

26 stycznia 2020 roku

I CZYTANIE: Iz 8, 23b – 9, 3. II CZYTANIE: 1 Kor 1, 10-13. 17. EWANGELIA: Mt 4, 12-23.

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności