CIERPENIE – REWERS MIŁOŚCI

CIERPENIE – REWERS MIŁOŚCI

Wielki Piątek

19 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Iz 52, 13 – 53, 12. II CZYTANIE: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9. EWANGELIA: J 18, 1 – 19, 42.

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Nasze wielkopiątkowe rozważanie chciałbym rozpocząć od przywołania starej chrześcijańskiej legendy o indyjskim królu Abennerze i jego synu Jozafacie. Abbener był królem dosyć dziwnym. Postanowił bowiem, że zrobi wszystko, by jego syn nigdy nie poznał biedy, choroby, śmierci i jakiegokolwiek innego nieszczęścia...

ROZUMIECIE?

ROZUMIECIE?

Wielki Czwartek

18 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Wj 12, 1-8. 11-14. II CZYTANIE: 1 Kor 11, 23-26. EWANGELIA: J 13, 1-15.

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później»...

ZDRADA I ZDRAJCA

ZDRADA I ZDRAJCA

Niedziela Męki Pańskiej

14 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Iz 50,4-7. II CZYTANIE: Flp 2,6-11. EWANGELIA: Łk 22,14-23,56.

Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć!  I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dówódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności...

BÓG PO MOJEJ STRONIE

BÓG PO MOJEJ STRONIE

V Niedziela Wielkiego Postu

7 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Iz 43,16-21. II CZYTANIE: Flp 3,8-14. EWANGELIA: J 8,1-11.

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności