KOŚCIÓŁ I ŁZY

KOŚCIÓŁ I ŁZY

IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza

12 maja 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 13,14.43-52. II CZYTANIE: Ap 7,9.14b-I7. EWANGELIA: J 10,27-30.

Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Pozwolicie, że do wczorajszej premiery filmu „Tylko nie mów nikomu” tym razem jeszcze się nie odniosę. Po pierwsze dlatego, że nie zdołałem obejrzeć go do końca...

NIESTRASZNY STRACH

NIESTRASZNY STRACH

III Niedziela Wielkanocna

5 maja 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 5,27b-32.40b-41. II CZYTANIE: Ap 5,11-14. EWANGELIA: J 21,1-19.

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”...

PARAFIA BOŻYCH WARIATÓW

PARAFIA BOŻYCH WARIATÓW

Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika

28 kwietnia 2019 roku (23 kwietnia)

I CZYTANIE: Dz 1,3-8. II CZYTANIE: Flp 1,20c-30. EWANGELIA: J 12,24-26.

Z uwagi na późno tego roku przypadające Święta Zmartwychwstania, odpust parafialny ku czci św. Wojciecha obchodzimy właśnie dzisiaj – 28 kwietnia. Ten święty, który jest zarazem głównym patronem Polski i patronem niepodzielonego jeszcze Kościoła, towarzyszy nam dopiero od trzech lat. Można zastanawiać się dlaczego jedna z najstarszych polskich parafii w Wielkiej Brytanii przez dziesiątki lat nie miała świętego, który by jej patronował. Szukając odpowiedzi, trzeba pytać tych, którzy przez lata tę wspólnotę tworzyli. My wybraliśmy św. Wojciecha, a więc tego, który jest świętym „nowego początku”, gdyż sam wiele razy za życia zaczynał od początku...

NIE ZAPOMINAJ O CUDACH

NIE ZAPOMINAJ O CUDACH

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

21 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 10, 34a. 37-43. II CZYTANIE: Kol 3, 1-4. EWANGELIA: J 20, 1-9.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności