WYZWOLENIE Z UTRAPIEŃ

WYZWOLENIE Z UTRAPIEŃ

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

9 czerwca 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 2,1-11. II CZYTANIE: Rz 8, 8-17. EWANGELIA: J 14, 15-16. 23b-26.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

Miała może dziesięć lat...

TRANSGALAKTYCZNY REJS I TRANSGALAKTYCZNA WIZJA

TRANSGALAKTYCZNY REJS I TRANSGALAKTYCZNA WIZJA

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

2 czerwca 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 1,1-11. II CZYTANIE: Hbr 9, 24-28; 10, 19-23. EWANGELIA: Łk 24,46-53.

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich...

NIE ZNIECHĘCAJ SIĘ!

NIE ZNIECHĘCAJ SIĘ!

VI Niedziela Wielkanocna

26 maja 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 15, 1-2. 22-29. II CZYTANIE: Ap 21, 10-14. 22-23. EWANGELIA: J 14, 23-29.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka...

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE

V Niedziela Wielkanocna

19 maja 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 14, 21b-27. II CZYTANIE: Ap 21, 1-5a. EWANGELIA: J 13, 31-33a. 34-35.

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Pewnie słyszeliście już o tym, co wydarzyło się przed tygodniem w Rzymie...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności