Wdzięczność

WDZIĘCZNOŚĆ

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – „Boże Ciało”

I CZYTANIE: Wj 24, 3-8. II CZYTANIE: Hbr 9, 11-15. EWANGELIA: Mk 14, 12-16. 22-26.

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: "Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?" I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: "Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas". Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę...

Wspólnota

WSPÓLNOTA

Uroczystość Najświętszej Trójcy

27 maja 2018 roku

I CZYTANIE: Pwt 4, 32-34. 39-40. II CZYTANIE: Rz 8, 14-17. EWANGELIA: Mt 28, 16-20.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Jadąc przed tygodniem londyńskim metrem, napisałem na moim facebookowym profilu krótki tekst o Kościele, który jednych zachwycił, innych zaś oburzył...

Dojrzała Wiara

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
20 maja 2018 roku 
I CZYTANIE:
 Dz 2,1–11. II CZYTANIE: Ga 5,16-25. EWANGELIA: J 15 26-27; 16,12-15.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi." 

Przygotowując słowo na niedzielę Zesłania Ducha Świętego, postanowiłem zajrzeć do zakurzonych notatek z czasu seminaryjnych wykładów z pneumatologii – nauki o Duchu Świętym. Natrafiłem tam na zdanie: „Dzięki darom Ducha Świętego, człowiek ochotnie i łatwiej poddaje się różnym natchnieniom Ducha, który niejako sprawia, że – szczególnie w tym świecie zsekularyzowanym – człowiek rozumie, dlaczego wierzy”...

Znaki, Cuda, Dowody

Wniebowstąpienie Pańskie
13 maja 2018 roku
I CZYTANIE:
 Dz 1, 1-11. II CZYTANIE: Ef 4, 1-13. EWANGELIA: Mk 16, 15-20.

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

Ma na imię Artur. Przed rokiem musiał zmierzyć się ze śmiercią. Wizyta u lekarza, szczegółowe badania i przerażająca diagnoza: nioperowalny rak krtani, a dokładniej rak podgłośnia. Nowotwór zaliczany do najrzadszych, cechujący się niewielką dynamiką i długo przebiegający bezobjawowo...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności