ŚWIĘTO ŻYCIA

ŚWIĘTO ŻYCIA

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

11 czerwca 2020 roku

I CZYTANIE: Pwt 8, 2-3. 14b-16a. II CZYTANIE: 1 Kor 10, 16-17. EWANGELIA: J 6, 51-58.

Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem...

BÓG W SĄSIEDNIM WAGONIE

BÓG W SĄSIEDNIM WAGONIE

Wniebowstąpienie Pańskie

24 maja 2020 roku

I CZYTANIE: Dz 1, 1-11. II CZYTANIE: Ef 1, 17-23. EWANGELIA: Mt 28, 16-20.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

Pamiętacie z dzieciństwa te pełne emocji przygody, gdy rodzice zabierali Was do swojej pracy? Podobna przygoda przydarzyła się także dwunastoletniemu Robertowi, którego ojciec pracował w londyńskim metrze...

ZROZUMMY SIĘ!

ZROZUMMY SIĘ!

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1 czerwca 2020 roku

I CZYTANIE: Dz 2, 1-11. II CZYTANIE: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13. EWANGELIA: J 20, 19-23.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

 

Kilka dni temu rozmawiałem z moim dobrym kolegą z czasów seminarium, z którym świetnie się wówczas rozumieliśmy...

WSPÓLNOTA

WSPÓLNOTA

Uroczystość Najświętszej Trójcy

7 czerwca 2020 roku

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Jadąc kiedyś londyńskim metrem, napisałem na moim facebookowym profilu krótki tekst o Kościele, który jednych zachwycił, innych natomiast oburzył. Napisałem: „Ludzie różnych ras, kultur, narodów, religii, wyznań (…)...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności