WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE

WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE

Niedziela Chrztu Pańskiego

13 stycznia 2019 roku

I CZYTANIE: Iz 40, 1-5. 9-11. II CZYTANIE: Tt 2, 11-14; 3, 4-7. EWANGELIA: Łk 3,15-16.21-22.

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

W czasie jednego z objawień, Jezus zapewnił Julianę z Norwich, średniowieczną mistyczkę, że jest w stanie wyprowadzić człowieka z największych trudności i przeprowadzić przez największe nawet kryzysy...

POSTĘP TO NIE WSZYSTKO… SZCZĘŚCIA W NOWYM ROKU!

POSTĘP TO NIE WSZYSTKO…

SZCZĘŚCIA W NOWYM ROKU!

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2019 roku

I CZYTANIE: Lb 6,22-27. II CZYTANIE: Ga 4,4-7. EWANGELIA: Łk 2,16-21.

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane...

ODNALEŹĆ DZIECKO W SOBIE

ODNALEŹĆ DZIECKO W SOBIE

Niedziela Świętej Rodziny

30 stycznia 2018 roku

I CZYTANIE: 1 Sm 1, 20-22. 24-28. II CZYTANIE: 1 J 3, 1-2. 21-24. EWANGELIA: Łk 2, 41-52.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami...

JESTEM Z TOBĄ, KOCHAM CIĘ I WIERZĘ W CIEBIE!

JESTEM Z TOBĄ, KOCHAM CIĘ I WIERZĘ W CIEBIE!

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

25 grudnia 2018 roku

I CZYTANIE: Iz 52, 7-10. II CZYTANIE: Hbr 1, 1-6. EWANGELIA: J 1, 1-18.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności