PARAFIA BOŻYCH WARIATÓW

PARAFIA BOŻYCH WARIATÓW

Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika

28 kwietnia 2019 roku (23 kwietnia)

I CZYTANIE: Dz 1,3-8. II CZYTANIE: Flp 1,20c-30. EWANGELIA: J 12,24-26.

Z uwagi na późno tego roku przypadające Święta Zmartwychwstania, odpust parafialny ku czci św. Wojciecha obchodzimy właśnie dzisiaj – 28 kwietnia. Ten święty, który jest zarazem głównym patronem Polski i patronem niepodzielonego jeszcze Kościoła, towarzyszy nam dopiero od trzech lat. Można zastanawiać się dlaczego jedna z najstarszych polskich parafii w Wielkiej Brytanii przez dziesiątki lat nie miała świętego, który by jej patronował. Szukając odpowiedzi, trzeba pytać tych, którzy przez lata tę wspólnotę tworzyli. My wybraliśmy św. Wojciecha, a więc tego, który jest świętym „nowego początku”, gdyż sam wiele razy za życia zaczynał od początku...

NIE ZAPOMINAJ O CUDACH

NIE ZAPOMINAJ O CUDACH

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

21 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 10, 34a. 37-43. II CZYTANIE: Kol 3, 1-4. EWANGELIA: J 20, 1-9.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim...

CIERPENIE – REWERS MIŁOŚCI

CIERPENIE – REWERS MIŁOŚCI

Wielki Piątek

19 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Iz 52, 13 – 53, 12. II CZYTANIE: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9. EWANGELIA: J 18, 1 – 19, 42.

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Nasze wielkopiątkowe rozważanie chciałbym rozpocząć od przywołania starej chrześcijańskiej legendy o indyjskim królu Abennerze i jego synu Jozafacie. Abbener był królem dosyć dziwnym. Postanowił bowiem, że zrobi wszystko, by jego syn nigdy nie poznał biedy, choroby, śmierci i jakiegokolwiek innego nieszczęścia...

ROZUMIECIE?

ROZUMIECIE?

Wielki Czwartek

18 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Wj 12, 1-8. 11-14. II CZYTANIE: 1 Kor 11, 23-26. EWANGELIA: J 13, 1-15.

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później»...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności