KLER

KLER

XXV Niedziela zwykła

23 września 2018 roku

I CZYTANIE: Mdr 2, 12. 17-20. II CZYTANIE: Jk 3, 16 – 4, 3. EWANGELIA: Mk 9, 30-37.

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich"...

IDŹ ZA MNĄ, SZATANIE!

IDŹ ZA MNĄ, SZATANIE!

XXIV Niedziela zwykła

16 września 2018 roku

I CZYTANIE: Iz 50, 5-9a. II CZYTANIE: Jk 2, 14-18. EWANGELIA: Mk 8, 27-35.

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa...

ODWAGI! OTWÓRZ SIĘ!

ODWAGI! OTWÓRZ SIĘ!

XXIII Niedziela zwykła

9 września 2018 roku

I CZYTANIE: Iz 35, 4-7a. II CZYTANIE: Jk 2, 1-5. EWANGELIA: Mk 7, 31-37.

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili...

BRUDNE NOGI

BRUDNE NOGI 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

15 sierpnia 2018 roku


Kiedy w 1601 roku karmelici bosi z rzymskiego kościoła Santa Maria della Scala na Zatybrzu zamawiali u Caravaggia obraz ukazujący zaśnięcie Maryi, nie spodziewali się tak szokującego efektu. Koniec końców nigdy nie zakupili obrazu. Uznali go za rozwiązły, niestosowny,
a całość przedstawienia za zbyt szorstką i ubogą. Matka Boska miała na sobie suknię ubogiej kobiety z Zatybrza, leżała na prostym drewnianym łożu. Ciało zmarłej wyglądało tak, jakby śmierć przyszła po chorobie. Widać też było brudne stopy. Ponadto do namalowania postaci pozowała rzymska prostytutka. Obraz uznano za bluźnierczy.

Pewnie również dzisiaj koncepcja Caravaggia zostałaby uznana za kontrowersyjną.
Jednak mistrz wykazał się świetną intuicją...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności