CZŁOWIEK ADWENTOWY

CZŁOWIEK ADWENTOWY

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

II Niedziela Adwentu

8 grudnia 2019 roku

I CZYTANIE: Rdz 3,9-15.20. II CZYTANIE: Rz 15,4–9. EWANGELIA: Łk 1,26-38.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus...

HAPPY DAY!

HAPPY DAY!

I Niedziela Adwentu

1 grudnia 2019 roku

I CZYTANIE: Iz 2,1-5. II CZYTANIE: Rz 13,11-14. EWANGELIA: Mt 24,37-44.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu...

BÓG NIGDY Z CIEBIE NIE ZREZYGNUJE!

BÓG NIGDY Z CIEBIE NIE ZREZYGNUJE!

XXXI Niedziela zwykła

3 listopada 2019 roku

I CZYTANIE: Mdr 11, 22–12, 2. II CZYTANIE: 2 Tes 1, 11 –2, 2. EWANGELIA: Łk 19, 1-10.

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: "Do grzesznika poszedł w gościnę"...

DAJ!

DAJ!

Uroczystość Rocznicy poświęcenia kościoła własnego

XXX Niedziela zwykła

27 października 2019 roku

I CZYTANIE: Syr 35, 12-14. 16-18. II CZYTANIE: 2 Tm 4, 6-9. 16-18. EWANGELIA: Łk 18, 9-14.

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności